Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.voxverticalvillage.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea Vox Property Group S.R.L., cu sediul în Calea Aradului nr 8, etaj 9, SAD 10A/2, 300088 Timișoara, Județul Timiş̦, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2322/2014, cod unic de înregistrare 33679340, în calitate de operator (“Operatorul” sau “VPG”). Reprezentantul legal al VTP este Virgil Tornoreanu, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății.

2. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail acasa@voxverticalvillage.ro sau prin poștă la adresa Calea Torontalului nr. 69, Timișoara, Județul Timiş̦ în atenția desemnatului pentru protecția datelor VOX PROPERTY GROUP S.R.L.

3. Informațiile colectate

Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:

 1. informație furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
 2. datele de identificare și de contact ale utilizatorilor (nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, companie);
 3. informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site.

adițional, Operatorul colectează date prin folosirea de Cookies, în condițiile descrise separat în Politică de Utilizare a Cookies.

4. Scopul procesării

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:

 • furnizarea de informații vizitatorilor – literele a) și b);
 • efectuarea de solicitări de închiriere – litera b);
 • statistici privind traficul pe Site și activitatea utilizatorilor – litera a) și c).

5. Temeiul legal

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 1. interesul legitim și executarea contractului – paragraful (i) de mai sus;
 2. consimțământul vizitatorului, executarea contractului – paragraful (ii) de mai sus;
 3. interesele comerciale legitime ale operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – litera (iii) de mai sus.

6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

 • dezvoltatorii Site-ului;
 • firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc.);
 • agenții de marketing;
 • alți subcontractanți.

Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare (inclusiv fuziunea, divizare, dizolvare sau lichidare) sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către organizația succesoare. De asemenea, Operatorul poate transfera datele către o terță persoană în cazul în care o prevedere imperativă a legii o impune.

7. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

8. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

9. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.

10. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume și adresă  de e-mail sunt esențiale pentru folosirea formularului de contact.

11. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.
 

Politică de utilizare a Cookies

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.voxverticalvillage.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea VOX PROPERTY GROUP S.R.L., cu sediul în Calea Aradului nr 8, etaj 9, SAD 10A/2, 300088 Timișoara, Județul Timiş̦, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2322/2014, cod unic de înregistrare 33679340, în calitate de operator (“Operatorul” sau “VPG”). Reprezentantul legal al VTP este Virgil Tornoreanu, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății.

2. Ce sunt cookies

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care Site-ul îl salvează în calculatorul sau dispozitivul mobil atunci când utilizatorii Site-ului îl vizitează („Utilizatorii”). Datorită cookie-urilor, Site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele Utilizatorilor (limbă, căutări și alte preferințe de afișare). Astfel, nu mai trebuie ca Utilizatorul să reintroducă informațiile ori de câte ori revine la Site sau navighează de pe o pagină pe alta (în continuare, „Cookies”).

3. Cum sunt folosite Cookies

 • Google Analytics / Doubleclick

Acest Site folosește Google Analytics / doubleclick.net, un serviciu de analiză a modului și gradului de utilizare paginilor de internet oferit de Google, Inc. („Google„). Serviciul utilizează Cookies instalate de Google. Informațiile generate de aceste fișiere se referă la modul în care Utilizatorul folosește Site-ul, inclusiv la adresa acestuia de IP. Ele sunt transmise către Google, care le stochează pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații pentru a evalua modul în este utilizat Site-ul, pentru a realiza rapoarte privind activitatea de pe Site (destinate operatorilor acestuia), precum și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe Site și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații unor terți, în situația în care legea impune acest lucru sau în cazul în care terții respectivi prelucrează informațiile în numele Google. Google poate folosi respectivele date pentru propriile cercetări și statistici, conform politicii de confidențialitate a Google valabile la momentul actual.

Operatorul consideră că serviciul doubleclick.net este, în general, un serviciu conform cu legislația în materie de protecția datelor cu caracter personal. Operatorul se angajează să activeze sau să modifice acele setări care conduc la o conformare a serviciului Google Analytics cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Datele aferente Cookies sunt transferate către Google Inc. în Statele Unite ale Americii, gradul de adecvare a protecției datelor fiind împlinit prin aderarea Google Inc. la EU-US privacy shield.

Acest Site folosește următoarele Cookies de la doubleclick.net, un serviciu Google:

IDE
Sursă: doubleclick.net
Persistență: 13 luni
Rol: Reține informații despre interacțiunea utilizatorului cu site-ul și este folosit la retargeting. Tracking-ul poate fi oprit complet din setările Google de aici: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en#display_optout

Acest Site folosește următoarele Cookies de la Google Maps:

1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID
Sursă: Google Maps
Persistență: 1 zi – 2 ani
Rol: Aceste cookies sunt folosite pentru a afișa Google Maps;.
Detalii: https://policies.google.com/technologies/types

 • Facebook

Acest site folosește cookies Facebook pentru afișarea unui buton de share și pentru statistici privind vizatorii.

Act, c_user, datr, dpr, fr, js_ver, m_pixel_ratio, pl, presence, sb, spin, wd, xs
Sursă: Facebook
Persistență: 1 zi – 2 ani
Rol: Aceste cookies sunt folosite pentru a afișa Google Maps;.
Detalii: https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

 • Alte Cookies

Acest Site folosește următoarele Cookies locale:

Session storage
Sursă: locală
Persistență: până la sfârșitul sesiunii
Rol: Face posibilă translatarea datelor de pe o pagină pe alta pentru sesiunea în curs.

Local storage
Sursă: locală
Persistență: până la sfârșitul sesiunii
Rol: Face posibilă translatarea datelor de pe o pagină pe alta pentru sesiunea în curs.

4. Blocarea Cookies

Utilizatorul poate bloca utilizarea Cookies selectând anumite setări pentru browser-ul său. Dacă alege această variantă însă, este posibil ca Utilizatorul să nu poată folosi toate funcțiile acestui Site. Operatorul a pus la dispoziția Utilizatorului și funcționalitatea de a bloca toate Cookies în afară de cele esențiale pentru funcționarea corectă a Site-ului. Setarea este disponibilă [AICI – link setări cookies]

Informații privind blocarea cookies pot fi găsite pe site-ul AllAboutCookies.org.

Folosind acest Site cu Cookies ne-blocate, Utilizatorul își dă automat acordul ca Operatorul sau alte persoane care procesează date în numele Operatorului (e.g. Google) să îi prelucreze datele, în modul și în scopurile menționate mai sus.

5. Modificări ale documentului

Această Politică de utilizare a Cookies este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: octombrie 2018.

Înregistrează-te

Ne bucurăm foarte mult că ești interesat de proiectul nostru și abia așteptăm să fii parte din prima comunitate verticală din România.
Te vom contacta în curând pentru a îți oferi mai multe detalii legat de Vox Vertical Village.


Următoarele informații au fost colectate pentru securitatea vânzătorului și pot fi utilizate numai pentru scopurile Vox Vertical Village. Dezvoltatorul îți respectă confidențialitatea și respectă Legea în vigoare privind confidențialitatea. Prin furnizarea informațiilor, utilizatorul își acordă consimțământul pentru a fi contactat de către dezvoltatorul proiectului Vox Vertical Village, exclusiv în scopuri de informare în legătură cu această proprietate, tranzacție sau servicii.